[ Belépés ] [ Admin belépés ]     foldgomb  magyarul  szlovakul  

· Főoldal
· Belépés
· Cikkek archívuma
· Fotóalbum
· Keresés
· Letöltések
· Témák

· Magasles
· Nimród Vadászújság
· Nimród Safari
· Vadászlap
· Požovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali

· Ragadozómadaraink
· RPS hírek

 Új az archívumban:
· 2003/06

 A teljes archívum...

 Új az archívumban:
· 1927/08

 A teljes archívum...

· Fórum
· Chat
· Vendégkönyv
· Levél a szerkesztőnek
· Szerkesztőség

· Szervezeti felépítés
· Alapszabályzat
· Vadászati előírások
· Oktatás
· Trófeaszemlék

· Bírálóbizottság
· Szlovák ranglista
· Nemzetközi ranglista
· Éremhatárok
· Bírálólapok

· Kontinentális vizslák
· Angol vizslák
· Retrieverek
· Spánielek
· Vérebek
· Kopók
· Tacskók
· Terrierek
· Agarak
· Egyebek

Erdészet: VADÁSZAT A SZLOVÁKIAI ERDÉSZET RT-nél
Dátum: 2006. 07. 7. Szerző: taki

Erdészet
 
 
 

 
 Vadászat a Szlovákiai Erdészet (SZE), részvénytársaságnál


A Szlovák Erdészet,  részvénytársaság,jelenleg 1 milliárd ha állami területen gazdálkodik, ami 55 %-a  az ország erdei összterületének.  A vadászat  Szlovákia Erdészete állami részvénytársaságának a fő profiljába tartozik. A professzionális alapokra helyezett vadászat a vad törzsállományának a reprodukcióját úgy irányítja, hogy maximális szaporulat mellett a vadhúson kívül az elejtett vad trófeája is a lehető legerősebb legyen. Az erdészeti gazdálkodás alapszabálya az, hogy az erdő növényei és vadjai között meglegyen az állandó egyensúly. A Szlovákia Erdészeténél a vadászat egy önálló gazdálkodást képez, melyet 26 erdészeti üzemnél végeznek. 
A szlovákiai erdészet alapjait néhány századdal ezelőtt alapozták meg, mégpedig a  királyi és kamarai erdők korában. Ezidőtájt Szlovákiában  a bányászat élte virágkorát, ami azonban óriási  károkat okozott az erdőkben. Az erdészeti területeken a Mária Terézia által kiadott erdőgazdálkodási rend volt mérvadó, majd az erdők fennmaradhatóságáról szólt és az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát biztosította. Ennek lapján térképezték fel erdeinket, s ez alapján folyt az erdőgazdálkodás 230 évig. 1918 után új rendszert vezettek be az erdészeteknél és megalakult a Csehszlovák Állami Erdők Társasága, melynek igazgatósága Prágában volt.  Az 1948-as politikai és gazdasági változások alatt több egyedülálló állami vállalat született. A jelenlegi állami részvénytársaság 1990-ben alakult, székhelye Besztercebánya lett. Ehhez a részvénytársasághoz 28 területi erdészeti igazgatóság – Erdészeti üzem tartozik.
A fejlődés befolyásolta az erdőterületek nagyságát és összterületét is. Szlovákia erdő lefödöttsége 1920-tól 350 ezer hektárral nőtt, és jelenleg 40,9%-os erdőlefedést jelent.. A fafajok összetételét is sikerült megtartani (42% tűlevelű erdők, 58% lomblevelű erdők). Hegyvidéki területeken a vegyes erdők (bükkfa, lucfenyő, jegenyefenyő) vannak túlsúlyban. Közép és Kelet Szlovákia több rezervátumában sikerült fenntartani a Kárpátokra jellemző eredeti természetes erdőket.
Az állami erdészet fejlődése magával hozta a vadászat fejlesztését is. Itt meg kell említeni, hogy a  19. század végén és a 20. század elején Szlovákia területén úgy fajra, mint mennyiségre kevés vad volt honos. Sokkal kevesebb, mint manapság. Hasonló volt a helyzet az ország magasabban fekvő területein is. Ezek a területek a medve, a farkas, a  hiúz és a kárpáti szarvas állomány utolsó mentsvárai voltak.

 
 
A vadászterületek és azok nagysága
  

 
2005-ben a Besztercebányai Szlovákia Erdészete  905 500 ha vadászterületen gazdálkodott, ami Szlovákia összterületének 20%-a.  A vadászati jogot az Állami Erdészet 138 rezsi (vállalati) területen ( 530 ezer ha) gyakorolja, ami  Szlovákia összvadászterületeinek a 12%-a. A bérelt vadászterületeket -  387 ezer ha (43%-a a vadászterületeknek) – az állami erdészet igazgatja. A vadászterületek átlagos nagysága 3840 ha. Eközben három vadászterület több, mint 20 ezer ha területtel rendelkezik, öt vadászterület nagysága pedig 10 – 20 ezer ha között mozog. 21 vadászterületen gazdálkodunk 5- 10 ezer ha területen. A Szlovák Erdészet vadászterületei olyan nagyobb vadászegységeket képeznek, amelyek nemcsak a saját területeiken  folyásolják be pozitívan a vadgazdálkodást, hanem a környező  vadászterületeken is. Az összes ( 138) vadászterületből tíz terület zárt egység,  vagy vadaskert vagy pedig fácános.
    A vadászati jogot a Szlovák Erdészet 518 ezer ha-on bérbe adta, ami az 57%-a  annak az összvadászterületnek, amellyel a Szlovák Erdészet rendelkezik. A vadászterületekből, amelyek a Szlovák Erdészet alá taroznak 850 vadászterület van bérbe adva , ebből 91 vadászterületen  a Szlovák Erdészet gyakorolja a fő vadászati jogot.A vadászföldterületek használati  szerkezete a Szlovák Erdészetnél
                                                                                                                     1.táblázat

 
A Szlovák Erdészet 
Terület nagysága
Terület arány
vadászterületei
(ezer ha- ban)
(%-ban) 
Kezelt területek
387
43 %
Bérbe adott területek
518
57 %
Spolu:
905
 
 
 
 
 A vadászterület bérlőinek szerkezete Szlovákiában
( a 2005-es vadászstatisztika alapján )
                                                                                                                     2.táblázat
 
 
A terület bérlője
A vad. területek
A vad.területek
kiterjedése
A vad.terület kiterjedése
A vad.terület kiterjedése
 
száma
%-ban 
ezer ha-ban
%-ban
A  SzVSz-nek bérbe adott területek
1 390 77 3 188 71
További bérbe adott területek
181 10 388 9

Államilag kezelt terület a SzE kihasználásban

138 8 530 12
További állami szervezetek területei
22 1 170 4
Nem állami szervezetek által  kezelt területek
64 4 177 4
Összesen:
1 795   4 453  


  
Fizetős vendégvadászat az erdészetnél


Az állami erdészet területein a vadgazdálkodás elsődleges célja a bérvadásztatás. Az Állami Erdészet a legnagyobb bérvadásztató  Szlovákiában.  A bérkilövésre kínált vadfajok közül a legjelentősebbek az őz, szarvas, muflon, dám, vaddisznó és fácán. Ezek mellet további nyolc vadfaj található még a kínálatunkban: medve, farkas, borz, királyfácán, vadkacsa, szalonka, nyúl, császármadár. A vadászvendégek igényei szerint a Szlovák Erdészet a vadászat mellett teljes szolgáltatásokat is kínál, mégpedig szállást és teljes ellátást a saját panziókban, vadászházakban, luxus vadászkastélyokban, hegyi szállodákban és az erdő mélyén található vadászlakokban.
 
A Szlovák Erdészetnél 2000-es évtől (az eredeti 1128-ról) a bérvadászok száma jelentősen ( 100%-kal) emelkedett. Míg 2000-ben főként külföldi vadászok (70%) tartottak igényt a fizetett vadászati szolgáltatásokra, addig 2005-re kiegyenlítődött a hazai és külföldi vadászok érdeklődése a bérvadászat iránt.
     A Szlovák Erdészetnél egyéni vadászatokon 1270 fizetővendég vett részt, ezek közül 875 vendég (70%) volt sikeres.  A vendégek a Szlovák Erdészet vadászterületein 3200 napot töltöttek el (ami egy főre átszámítva 2,5 napot jelent) és összesen 1033 csülkös vadat ejtettek el. Továbbá a 200 társasvadászaton összesen 2150 vendég vett részt, ami átlagban 11 vendég egy vadászati alkalomra.
 
A vendégvadásztatás a Szlovák Erdészet összbevételének megközelítőleg a 65%-át alkotja. A Szlovák Erdészet biztosítja a szlovákiai bérvadászatok 60%-át, miközben csak  a szlovákiai vadászterületek 12%-val rendelkezik. A legtöbb bevételt a fácán, vaddisznó és a szarvas vadászatai adták.
    A csülkösvad bérvadásztatásából legnagyobb bevételt a golyóérett trófeás vad adta az összbevétel 73%-át,  míg 9%-át a bevételnek a fiatal, az alacsonyabb korosztályban besorolt trófeás vad elejtéséből származtatjuk. A nem trófeás vad (sutavad, nőstények és a fiatalok) vadászati eredményei alkotják a maradék 18%-ot .
 
 
A bérvadásztatásból befolyt bevétel eloszlása a vadászterület felhasználóitól függően
(a 2005-es vadászstatisztika alapján)
                         
3.táblázat
 
                                 
A vadászterületek
A vadászterület
A bérkilövés
Kategóriája
aránya
aránya
A SZE területei
12%
60%
További állami szervezetek által bérelt terület
4%
11%
Nem állami szervezetek által bérelt terület
4%
6%
A Szlovák Vadászszövetség által bérelt terület
72%
17%
További bérelt területek a Szlovák Vadászszövetségen kívül
8%
6%

 
 
 
A trófeás vad korkategóriájának az aránya bérvadásztatásból befolyt bevétel eloszlásában
 4.táblázat

                                                                          
 
A bevétel aránya
  50 %- os trófeás vad magasabb
  korkategóriában
73%
  50 %- trófeás vad alacsonyabb  
  korkategóriában
9%
100 %-os nem trófeás vad
18%
 
 
 
A vadállomány és a vadászat


A csülkös vadfajok között Szlovákiában a szarvasé a főszerep. A Szlovák Erdészet vadászterületeinek jelentős része (2/3-a) a szarvas élőhelyén található. Országos összesítéskor a tavaszi vadszámláláskor a Szlovák Erdészet vadászterületein található szarvas  mennyiségének 19%-a.  2005-es évben a Szlovák Erdészet területen ejtették el Szlovákiában a szarvasok 16%-át.


A Szlovák Erdészet területein elejtett vad száma a bonitált vadállomány tükrében
( a 2005-es vadászstatisztika alapján)
                                                                                                                           6.táblázat


 
Vadfaj
Tavaszi előírt vadmennyiség
 
Szlovákia
Szlov. Erdészet
% arány
Szarvas
  38 264   7 442
19%
Őz
  84 547   6 423
8%
Vaddisznó
  27 415   4 021
15%
Dám
    7 475   2 750
37%
Muflon
    8 562   2 628
31%
Fácán
180 105 11 917
7%
Medve
 
 
26%
 
Vadfaj
Elejtettt vad mennyisége
% arány
 
Szlovákia
Szlovákiai Erdészet
% arány
A vadászterület %-os aránya
Jelenia
13 118   2 092
16%
12%
Srnčia
20 269      861
4%
12%
Diviačia
23 727   2 921
12%
12%
Danielia
  2 011      590
29%
12%
Muflónia
  2 542      731
29%
12%
Bažant
99 610 26 037
26%
12%
Medveď
      34          9
26%
12%
 
 
A túlnyomóan hegyvidéki területeken az őz elterjedése gyengébb, aminek egyrészt  a kedvezőtlenebb természeti  viszonyok, másrészt pedig a ragadózók nagyobb elterjedése az oka. Az őz legfőképpen a síkságok és az alacsonyabb hegyvidékek vadja, konkrétan a tótmegyeri ( Palárikovo), lévai (Levice), korponai (Krupina) és a rimaszobati (Rimavská Sobota) területi egységeknél, ahol évente érmes trófeákat is teremnek. A SZE a tavaszi előírt vadmennyiség 8% mutatja ki és az elejtett vad  4%-át  biztosítja Szlovákiában.
 
A vaddisznó vadászata legfőképp a szabad területeken megy végbe. Az alacsonyabb hegyvidékeken az utóbbi időben jelentős az elterjedésük, pld. Kistapolcsány( Topožčianky),  Trencsén (Trenčín), Léva , Korpona, Kriváň , Rimaszobat. A SZE kimondottan vaddisznó nevelésére három vadaskertet (disznóskertet) hozott létre. A SZE  vaddisznóból a tavaszi előírt vadmennyiség 15%, illetve az elejtett vad  12%-át mutatja ki Szlovákiában. jej úlovku v SR.

 
A dámvad és muflon nevelésében Szlovákiában a Szlovák Erdészetek számít úttörőnek. A II. világháború után a dám és muflon trófea minősége nagyon gyenge volt. Például 1971-ig  Szlovákia csak 19 aranyérmes mufloncsigát és 2  aranyérmes dámtrófeát tudott felmutatni. A múlt század 70-80-as éveiben megkezdték  a SZE-ben  a muflon és dámvad tenyésztését. A dámvadat Magyarországról telepítették be, mégpedig a világhírű gyulai térségből. Ezekhez a telepítésekhez gyakran újonnan alakult vadaskerteket haztunk létre. Telepítések történtek Szőgyénbe (Svodín), Teplý vrch-be, s ezenkívül szabad területekre is engedtek ki belőlük
( pld. Petrovec, Peséta-Teháň, Pata-Čifáre, Karikáš).


 
 
A muflon  telepítéséhez a törzsállományt Csehországból,  minőségi vadaskertekből származó egyedekkel, biztosították. Ezeket az állatokat újonnan létesített területekre engedték ki, vagy ezeknek a z egyedeknek köszönhetően a régi populációt teljesen lecserélték.  A SZE területei közül a muflontenyésztés szempontjából a legjelentősebb Bátorkeszi ( Bátorové Kosihy)- Tótmegyer (Palírikovo), Telpý Vrch, Drastvica, Devičany, Bohunice, Kistapolcsány (Topolčianky), Betlér (Betliar), stb. Bízunk benne, hogy a muflontenyésztési projektbe fektetett anyagi és fizikai munka rövid időn belül meghozta gyümölcsét, és jelentős változás áll majd be a trófeák minőségének a javulása terén. Jelenleg a Szlovák Erdészetek tótmegyeri részlegéről származik Szlovákia legerősebb dámtrófeája (215.8 CIC pont, Szőgyén - 1982) és a legerősebb muflontrófeája (239,65 CIC pont, Bátorkeszi - 2002). Jelenleg A SZE területén található Szlovákia dámvad populációjának a 37%-a és a muflonpopuláció 31%-a. E két vadfajból  szlovákiai méretben  a teríték  29%-át biztosítja e terület.

A csülkös vadon kívül a Szlovák Erdészetek jelentős vadászati ágazata a fácánra történő fizető vendégvadásztatás is. Jelenleg a Szlovák Erdészetek 10 fácánossal rendelkezik
( Tótmegyer, Léva, Korpona, Kriváň, Szobránc (Sobrance)). Szlovákia fácánterítékének a 26%-át ezek a fácánosok biztosítják.
           
  
 
 
Szlovákia legattraktívabb állatfajai közül érdemes megemlíteni a medvét. A medvepopuláció 25-30%-a  Szlovák Erdészert vadászterületein található.  2004-ben a SZE–nek 20 medve kilövését engedélyezték, ami a Szlovákiában megengedett medvére történő vadászatok 30%-a.(Összesen az országban 67 medve kilövése volt 2004-ben engedélyezve). A medvéket vonszalékon ejtik el és minden egyes medve vadászatára 1-2 etetőhely lett létesítve, és kizárólag növényi eredetű táplálékkal csalogatják a medvéket. A medvevadászat után az érdeklődés óriási.  Ennek ellenére a megengedett létszámból csak 9 medvét ejtettek el, ami Szlovákia medve vadászati tervének a  26%-a. Ennek legfőbb okai a Szlovák Erdészet szakemberei szerint a rosszul megválasztott őszi vadászidény és a kizárólagos növényi táplálékkal való beetetés (vonszalék).
 

A Szlovák Erdészetnél zsákmányolt  legjelentősebb trófeák ( CIC pontértékek):

Szarvas: 240,65 ( Požana, 1961), 236,74 ( Požana, 1991), 235,36 ( Požana, 1998), 231,23 (Čergov, 2002), 230,20 (Slánske vrchy, 1967), 227,34 (Palota, 1998), 223,19 (Klenovec, 1997), 223,08 (Peséta – Teháň, 2003).
Dámvad: 215,80 (Svodín, 1982), 212,09 (Petrovec, 1993), 211,95 (Svodín, 1988), 211,67 (Petrovec, 1995), 207,90 (Vojnice, 1994), 205,94 (Karikáš, 1989), 203,80 (Vojnice, 2001), 202,10 (Teplý vrch, 1997),
Muflon: 239,65 (Vojnice, 2002), 237,05 (Teplý Vrch, 1993), 227,00 (Drastvica, 1992), 226,95 (Bohunice, 2001), 226,00 (Devičany, 2001)  
Őz: 165,30 (Šášovské podhradie, 1987), 148,45 (Palárikovo, 2000), 143,00 (Petrovec, 2003) 138,20 (Sitno, 1971), 132,90 (Slánske vrchy, 2000)
Vaddisznó: 136,60 (Medzilaborce, 1962), 135,00 (Slánske vrchy), 133,25 (Palota), 132,40 (Sobrance, 1998), 131,70 ( Požana, 1998), 129,00 (Rožňava, 1990), 128,40 (Bohunice, 1993), 127,20 (Topožčianky, 2002)
Medve: 62,61 (Remata, 1983), 61,94 (Gader, 1984), 61,67 (Požana, 1967), 61,25 (Tužina – Kžačno, 1978), 61,22 (Jasenie, 1986), 61,12 (Čierny Balog), 60,70 (Čierny Váh, 1966)

 
 
Csülkös vadkárok


  
 A Szlovák Erdészet gazdálkodásának nagyon fontos funkciója a harmonikus egyensúly megtartása az állatvilág  és az erdőgazdálkodás között. Ez annyit jelent, hogy a csülkös vad populáció minőségét és mennyiséget igyekeznek olyan határok között tartani, hogy ezzel ne legyen veszélyeztetve sem az erdőgazdálkodás (gazdaságilag ne terheljék vadkárok), sem a vadállomány gyarapítása, és a vadgazdálkodás se legyen veszteséges. Jelenleg a Szlovák Erdészetnél  a vadkár nem jelent jelentősebb problémákat. Ez köszönhető a természetes fafajok összetételének is (főként lomblevelű erdők) és a fiatalítás szerepe sem hanyagolható el. Ez nem jelenti azt, hogy a Szlovák Erdészet alábecsülné a vadkárok problémáját. Közép- és Kelet-Szlovákia magasabban fekvő területein a szarvas állomány létszáma alacsonyabb, ebből kifolyólag a vadkárok sem jelentősek. Viszont Nyugat-Szlovákiában a szarvas állomány és a további csülkös vadállomány létszáma magasabb, ezért e térségben a vad által okozott károk is érzékenyebbek. Bizonyos mértékben a farkas jelenléte is befolyásolja erdeinkben szarvas létszámát. (a nyugati térségben a farkas teljesen hiányzik vagy csak átvonuló). Az utóbbi 2-3 évben több régióban megfigyelhető a szarvas létszámának jelentős emelkedése. Egyrészt a 90-es években végbemenő stagnáció után örvendetes ez a változás, másrészt óvatosan kezeljük ezt a kérdést, nehogy újra a 80-as évek problémáival találjuk szembe magunkat, amikor a vadállomány jelentős elszaporodása, érzékeny károkat okozott.
 
 
A génalap védelme és megtartása 
 
A Szlovák Erdészet komoly figyelmet fordít az eredeti fajok génalap minőségének megtartására, a csülkös vadnál pedig tudományos fokon foglakozunk a génalap minőségének javításával. E helyen fontos megemlíteni a  Požana védett vadászati körzetét  (20 659 ha), ahol a Szlovák Erdsézet kísérleti gazdálkodást folytat. Köszönhetően az ott található szarvas állomány kivételes minőségének a Požana védett vadászati körzet  1953 óta vadrezervátumként volt nyilvántartva. Később ez átalakult védett vadászati területté, ahol olyan körülményeket alakítottak ki, hogy a génalap ne sérüljön és lehetővé váljon a jó minőségű szarvas nevelése, befogása és széthelyezése Szlovákia különböző vadászterületeire. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy erről a területről majdnem 300 szarvas fogtak be, melyet más, az országon belüli  területek betelepítésére használtak fel( Kistapolcsány, Biela Skala…stb.). Erről a területről szállítottak vadat Csehországba is, mégpedig Lány, Hluboká és Poněšice térségébe. A Požana-i szarvas betelepítése jelentősen emelte a vadállomány minőségét, ami a  trófeák minőségének javulásával tanúsítható.
    Hasonlóképpen jó minőségű  szarvas illetve csülkös vad génalap található A Keleti-Kárpátokban, ahol a Szlovák Erdészetnek a közeljövőben az élő vad befogásávalk  és telepítésével messzemenő tervei vannak.
    A Požana-i vadászati körzettel kapcsolatban meg kell említeni még egy érdekességet! 2000-től indították be Požanán a nagy területű vadgazdálkodást és figyelik meg a vadászterület nagysága és a vad viszonya közti összefüggéseket. Ez a terület lett Szlovákia első zökkenőmentesen működő öneltartó vadászterülete. Mivel a  Szlovák Erdészet alá több vadászterület tartozik az állami részvénytársaság segíti és irányítja a vadászterületek vadgazdálkodását.  Ahhoz, hogy megtartsuk és javítsuk a vadállomány színvonalát a Požanai ismereteket elkezdtük széles körben terjeszteni.
 
A jelenlegi 2000 ha-ban meghatározott minimális vadászterület a szabad területeken élő szarvas számára, nem elégséges a céltudatos szarvas tenyésztésre. A vadászterületek 1990 utáni felaprózása Szlovákia számos régiójában a szarvas populációjának minőségének romlását, és a szociális struktúrájának felbomlását eredményezte. Ezért a szarvasállomány tenyésztésében megfelelő eredmények, csak nagyobb összefüggő vadászterületeken, a vad korlátozott migrációjával érhető el. A Szlovák Erdészet ezt tudatosította. A vadászterületeinek a kialakításánál a múltban, a 138 saját kezelésben lévő területeken 3 vadászterület 20 000 ha-os, 5 terület 10 000 ha feletti és 21 terület 5 000 ha feletti nagysággal rendelkezik. Ennek tudatában a Szlovák Erdészet támogatja a nagy területű vadgazdálkodást és kezdeményezte vadászterületek többi bérlőivel a mindenre kiterjedő együttműködését.
    A Szlovák Erdészet vadászterületein többféle veszélyeztetett vadfaj is él, mint pld. a siketfaj, nyírfajd, zerge, mormota, farkas, hiúz és a vadmacska. A Szlovák Erdészet célja az, hogy  a vadgazdálkodás és a vadászat terén együttműködjön más vadászati és természetvédő egyesületekkel, és együttesen gátolják az értékes  veszélyeztetett vadfajok csökkenését és kipusztulását.

 
 
A vadásztörténelem  és vadászkultúra

  
A Szlovák Erdészet néhány vadászterülete az összeurópai vadásztörténelem és vadászkultúra szerves része. Fontos megemlíteni a világszerte ismert tótmegyeri (Palárikovo) vadászkastélyt és fácánost a néhai Károlyi birtokot, ahol 1928-ban született meg a gondolata egy nemzetközi vadászszervezet a C.I.C. megalapításának.
 
A vadászattörténeti szempontjából nagy jelentőséggel bír a kistapolcsányi (Topožčianky) vadászkastély és az azt övező vadászterület is. Erre a vadászterületre 1883-ban gróf Forgách Károly Szicíliáról és Korzikáról behozott muflonokat telepített. Forgách gróf volt az aki  ezzel  a telepítéssel megalapozta a muflon meghonosítását Szlovákiában. Továbbá, 1958-ban a Szlovák Erdészet jogelődje Kistapolcsányban  bölényrezervátumot  létesített, ahol ma is 23 bölény található.
    A vadásztörténelem szempontjából nagy jelentőségű a már említett Požana vadvédelmi terület, ahol a Szlovák Nemzeti Felkelés idején, 1944-ben, ismeretlen partizán 241,7 CIC pontos trófeájú szarvast ejtett el. A trófeát ismeretlen elejtője miatt nem lehetett besorolni a világ trófeáinak táblázatába, még annak ellenére se, hogy abban az időben világrekordnak számított. Ugyanezen a területen Höher Juraj 1961-ben 240,65 pontos agancsú szarvast lőtt, s ez a trófea 30 éven keresztül Csehszlovákia legerősebb szarvas trófeájának számított. Ezeknek az emlékeknek a megtartására nagy figyelmet fordítunk. 1965-ben a  Požanát védett vadászati körzetté nyilvánították. Tavaly 2005 május 6-7-én a védett vadászati körzet fennállásának 40-dik évfordulója alkalmából szakmai konferenciát szerveztek, amelyen  több mint 200 neves külföldi és hazai szakember vett részt.
    A Szlovák Erdészet szakmai felkészültségével garantálni tudja a rábízott állami vagyon és természeti kincsek megőrzését. A vad és annak élőhelye is az állami vagyon szerves része és szorosan hozzátartozik az ország természeti kincseihez. Attól függően mennyire értékeljük környezetünk természeti kincseit olyan lesz a vadászterületeink értéke és a vadászatunk társadalmi megítélése.
    Az egységes vadászterületek megtartásának köszönhetően, valamint az erdészet alkalmazottainak a vadtenyésztésben végzett következetességen alapuló szakmai munkája eredményeként, a Szlovák Erdészet vadászterületein nemcsak megmaradt hanem javult a vadállomány struktúrája és minősége. Ez kedvezően befolyásolja a környező a Szlovák Erdészet által kezelt területekkel szomszédos vadászterületek minőségét is, és így kedvezően befolyásolja a szlovák vadászat egyre emelkedő színvonalát.

 
 
Részletes információk a vadászatok szervezéséről, a bérvadászatok árairól, a szálláslehetőségekről, az ellátásról és a vadászatok lehetséges helyszíneiről a következő címen szerezhetők be:

Vadászati Információs Adatbázis
TAKÁCS Frigyes
Orechová Potôň 326
Slovakia

Tel.: +421 905 693443
e-mail – ftakacs@ftakacs.sk             
             szerkeszto@vadaszat.sk

Skype -  ftakacs
 
 
 
 
 


 
 

 
Felhasználónév

Jelszó

Még nem vagy tag? Regisztrálj, ingyenes!

· Több hír: Erdészet
· Több hír: taki


Legolvasottabb hír ebben a rovatban:
Erdészet:

Hullott-agancsok szemléje Požanán Nyomtatható változat Nyomtatható változat

 Elküldés levélben Elküldés levélben


Kapcsolódó rovatok

Erdészet

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest Š 2002 by me.
You can syndicate our news using the file ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Oldalkészítés: 0.058 másodperc