Ki a hibás?
Dátum: 2005-03-27 12:56:54
Rovat: Jogi esetekKözlekedési baleset, a gépjármű vaddal ütközött. Sajnos mindnyájunk számára ismerős eset. Azonnal megfogalmazódik bennünk a kérdés – ki volt a hibás? A napi gyakorlatban szinte azonnal megszületik a válasz: - a vad okozta a balesetet. Gondolkodjunk egy picit el a helyzeten és tegyek föl újra a kérdést: - valóban a vad a hibás? A válasz egyértelmű.  NEM !Ennek a  problémakörnek a megoldáshoz ismernünk kell a jog különböző szakterületeit. Nem lehet általánosítani, mert minden ilyen megtörtént eset szigorúan individuális. Mindezek ellenére, ha megengedik, röviden informálom önöket a „vad-gépjármű ütközéses balesetek” jogi kérdéseiről. Az ilyen esetek vizsgálatánál szükséges legalább néhány jogi meghatározást tisztázni.KÖZLEKEDÉSI BALESET – egy olyan közúti forgalomban megtörtént eset, ahol a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban személyek sérülnek, meghalnak  vagy a járműveken és más vagyontárgyakon kár keletkezik
Ha az esemény erdei vagy mezei stb. utakon történik (kivéve pár speciálisan megjelölt helyzetet), akkor nem számít közlekedési balesetnek!  

KÖZÚTI FORGALOM – a közutakon és autópályákon történő forgalom.
Az erdei, mezei utak és egyéb pontosan megjelölt utak nem számítanak közútnak!


A fent említett jogi meghatározásokból már világosabban következtethető, hogy mi számít közlekedési balesetnek akkor, ha a feltételezett baleset résztvevőjeként az egyik oldalon a gépjármű, a másik oldalon pedig a vad van.

A helyzetet kissé átláthatóbbá teszi az ismeret, hogy a vad nem kezelhető úgy, hogy „a senkié”,( Ahogy azt nagyon sokan hiszik és, ahogy a régi Római jog azt egykor meghatározta – „res nullius”) hanem a vad is valakinek a tulajdona. Szlovákiában az Szlovák alkotmány kimondja, hogy a vad az állam természeti gazdagságát gyarapítja, tehát a Szlovák állam tulajdona. Mint az állami tulajdonnál ez lenni szokott a tulajdonjogot valaki mindig képviseli!
A mi esetünkben ez a képviseleti szerv a vadászatra jogosult szerv, akinek a területén a közlekedési esemény történt. Ez a vadászatra jogosult szerv az esetleges közlekedési balesetben vagy károsultként vagy pedig okozóként szerepel az szerint, hogy a balesetet a gépjármű vagy pedig a vad okozta. A Polgári törvénykönyv 420 § alapján mindenki felel azért a kárért, amit okozott.
Ismétlem, a vad és gépkocsi ütközéses közlekedési baleseteknél nem mindig a vad a hibás, ahogy ez sokszor jegyzőkönyvezve van! Ha pl. a gépjárművezető nem elég körültekintően vezette a járművet, ráadásul gyorsan hajtott annak ellenére, hogy  a vaddal való ütközésnek a szóban forgó útszakaszon állandó a veszélye – a gépjármű vezetője a hibás. Ellenkező esetben a „vad képviseletében” az adott terület vadászati jogosultja a felelős, vagy más esetben az útkarbantartó vállalat, mert nem teljesítette a kötelességét. Ha a veszélyes útszakaszon ki van helyezve a „vigyázz vad” figyelmeztető tábla és ajánlott sebeség is meg van adva, akkor az útkarbantartó és a vadászatra jogosult a kötelességét ezzel teljesítette. Mivel Szlovákiában élünk, még nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelni, hogy minden állampolgárnál természetessé váljon jogos igazának a bizonyítása. Legyen elégséges említenem azt a nem kevés megnyert bírósági keresetet, amikor mások felelőségéből-  felelőtlenségéből történtek lábtörések, mert nem volt eltakarítva és felszórva a jeges járda. Ebben a kérdésben felmerül a vadászatra jogosult biztosítása is. Mi van akkor, ha a balesetet tényleg a vad okozta? A másik oldalon minden gépkocsinak kötelező balesetbiztosítással kell, hogy rendelkezzen! Nincsen arról tudomásom, hogy valamelyik vadászatra jogosult - vadászati szerv  térítést kért volna, az Őt ért kárért. Ez egyértelműen az érintettek hiányos jogi ismereteire vezethető vissza! 
Érdekes lenne, ha betekintést nyernénk a Rendőri testületek statisztikájába, hogy hányszor figyelmeztették az útkarbantartó vállalatokat  (A törvény számukra ezt előírja!) azokra a balesetveszélyes szakaszokra, ahol gyakoriak a vad és jármű találkozásai, és amire majdnem mindig az ártatlan vad fizet rá. Az ilyen esetekben milyenek voltak a javasolt intézkedések, és ellenőrizte-e valamikor is azt valaki, hogy mi lett belőle teljesítve?
Remélem, hogy ebben a rövid cikkben, sikerült felhívnom a figyelmüket arra, hogyan is működik ez a gyakorlatban. Sajnos a legtöbbször automatikusan a szerencsétlen vad van kikiáltva a baleset okozójának. Pedig ő nem más, mint egy szerencsétlen áldozat.

Tisztelettel,

JUDr. KOVÁCS Péter
Jogi tanácsadó

Fordította a szerkesztő

A jogi meghatározások pontos magyar nyelvű megfelelőjéért  a szerkesztő nem vállal felelőséget!


 A hír tulajdonosa: Vadászati Információs Adatbázis
www.vadaszat.sk

A hír webcíme:
www.vadaszat.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=69